Informatii proiect

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, este potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității cibernetice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Obiective specifice

OS1: Imbunatatirea nivelului de competente pentru 50 de membri ai personalului didactic, prin participarea finalizata cu certificare la doua Cursuri Post Universitare (CPU) în care se tratează tema securității cibernetice prin prizma: 1. Provocarile revolutiei digitale asupra curriculei si modalitatii de predare 2. Dezvoltarea competentelor pe termen mediu si lung pentru piata muncii 4.0 si prin participarea la un curs complementar de perfectionare in domeniul cybersecurity.

OS2: Cresterea nivelului de competențe practice în domeniul cybersecurity pentru un numar de 300 de studenti prin intermediul dezvoltarii si furnizarii unui pachet de 6 cursuri complementare programei universitare, cu un continut inovator si o componenta aplicativa semnificativa orientate catre cresterea angajabilitatii.

OS3: Extinderea ofertei educationale de nivel tertiar non-universitar tehnic prin infiintarea si autorizarea colegiului tehnic axat pe cybersecurity cu specializarile “Analist programator” si “Administrator retele locale si comunicatii”.

OS4: Cresterea ratei de acces si participare la invatamantul tertiar universitar si non-universitar tehnic concomitent cu reducerea ratei de abandon prin intermediul unui pachet de masuri compus din sprijin financiar in suma forfetara de 300 lei/lunar si consigliere profesionala pentru 71 de studenti/cursanti, precum si din actiuni complementare de tip «întâlniri cu angajatorii» destinate tuturor cursantilor/studentilor din grupul tinta.