Anunț de informare asupra selecției cadrelor didactice pentru grupul țintă al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“

  • 06.07.2019

Universitatea „Ovidius” din Constanța anunță începerea procesului de recrutare și selecție a personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar în vederea participarii la cursurile de formare, subactivitate care face parte din activitatea A3.-Program integrat de dezvoltare a competențelor personalului didactic din învatamântul terțiar universitar și non-universitar în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, POCU/320/6/21/122837. Proiectul își propune îmbunătățirea nivelului de competențe pentru minim 40 de membri ai personalului didactic angajat al Universității „Ovidius“ din Constanța de la nivelurile de învățământ tertiar universitar cu ajutorul a 2 cursuri de specializare profesională, fiecare derulându-se în cadrul a 8 workshopuri – 1. Provocările revoluției digitale asupra curriculei și modalității de predare, 2. Dezvoltarea competețelor pe termen mediu și lung pentru piața muncii 4.0. De asemenea, în urma evaluării se vor selecta cei mai buni cursanți pentru a participa ulterior la activitatea de elaborare a programelor de studii adresate studenților. În cadrul aceluiași program de formare, partenerul universității în acest proiect, SIVECO S.A. prin experții săi angajați, va furniza și susține un curs complementar care vizează problematica cybersecurity. La finalizarea programului de formare, cadrele didactice participante vor elabora un proiect didactic aplicativ pornind de la cunoștințele dobândite și vor fi evaluate în baza acestui proiect în vederea certificării. Certificatul va recunoaște finalizarea cursului de perfecționare profesională și dobândirea cunoștințelor specifice. Mai multe detalii privind programul de formare și conținutul dosarului de înscriere puteți solicita unuia dintre experții Responsabili pentru grup tinta, Lect.univ.dr. Gabriela BADEA Lector univ.dr. George Cirlig Adresa e-mail: gbadea@univ-ovidius.ro Adresa e-mail: cgeorge@univ-ovidius.ro