Conferinta de lansare PROINFO

  • 05.03.2019

Conferinta de lansare a proiectului

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță începerea activităților în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“. Proiectul este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită O.S. 6.7, 6.9. 6.10, Cod proiect: 122837. CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ va avea loc MARȚI, 5 MARTIE 2019, ora 1200, la sediul Universității „Ovidius” din Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 124, Aula B. Obiectivul general al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ vizează potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității cibernetice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic. Obiectivele proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ se încadrează în Planul Strategic al Universității „Ovidius“ din Constanța 2016-2020, oferind un mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unor activități complementare de tip «întâlniri cu angajatori» dedicate grupului lărgit de cursanți și studenți. Proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Persoană de contact: MANAGER DE PROIECT Lect.univ.dr. Alexandru BOBE Adresa e-mail: vicerector.students@univ-ovidius.ro Universitatea „Ovidius” din Constanța Bd. Mamaia, nr.124, Constanţa, jud Constanţa, codul poştal 900527

PROINFO

„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, este potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității cibernetice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale.

Get in touch