Colegiu - ISCED 5

Activitatea A5 – Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării unui program de studii (oferte educaționale) cu conţinut inovator adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare

  1. Despre
  2. Admitere 2022
  3. Admitere 2021
  4. Admitere 2020
  5. Grupul tinta al proiectului
  6. Specializari
  7. Cursanti colegiu
  8. Contact
  9. colegiu@univ-ovidius.ro

PROINFO

„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, este potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității cibernetice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale.

Get in touch